[1]
AnhT. T. L. và TuấnT. A., “Nhận xét hiệu quả khảo sát hình thái hệ thống ống tủy răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm trên sử dụng phim chụp cắt lớp vi tính hình nón nội nha ”, YDLS, vol 15, số p.h 5, tháng 11 2020.