[1]
TúT. N. Ánh, HàoN. T., và Em Đặng V., “Nghiên cứu thay đổi nồng độ IL-17A và hs-CRP huyết thanh của bệnh nhân vảy nến thông thường điều trị bằng secukinumab”, YDLS, vol 15, số p.h 5, tháng 11 2020.