[1]
Ngọc KhánhN. và Quang HuyD., “Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh gan do rượu”, YDLS, vol 14, số p.h 3, tháng 3 2019.