[1]
ThuậnN. Đức và Chung Đặng T., “Nhận xét tỷ lệ bệnh và một số đặc điểm lâm sàng bệnh nhân Parkinson điều trị tại Bệnh viện Quân y 103”, YDLS, vol 15, số p.h 5, tháng 11 2020.