[1]
CườngN. T., TốtN. H., TuấnN. T., và HiênM. X., “Đánh giá bước đầu vai trò của procalcitonin trong định hướng dừng kháng sinh ở bệnh nhân viêm phổi thở máy ”, YDLS, vol 15, số p.h 5, tháng 11 2020.