[1]
VânL. T. K., ViệnM. V., và AnhP. T. T., “Đánh giá kết quả phẫu thuật sửa chữa hẹp đường ra thất phải tại Bệnh viện Chợ Rẫy”, YDLS, vol 13, số p.h 7, tr 92-98, tháng 7 2020.