[1]
HàoN. T. và ThảoV. T. P., “Đánh giá hiệu quả và an toàn của tiêm vi điểm acid hyaluronic trong trẻ hóa da”, YDLS, vol 13, số p.h 5, tháng 11 2018.