[1]
TuấnP. A. và NgọcN. V., “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giãn phế quản trên cắt lớp vi tính”, YDLS, vol 13, số p.h 4, tháng 10 2018.