[1]
TiếnN. M., “Nghiên cứu thực trạng hoạt động thể lực của học sinh tại ba trường trung học phổ thông Hà Nội năm 2017”, YDLS, vol 13, số p.h 4, tháng 10 2018.