[1]
KhoaB. T., BìnhN. T., LựL. H., TùngN. Đăng, và Khôi T. V., “Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017”, YDLS, vol 13, số p.h 4, tháng 10 2018.