[1]
NgầnN. H., LậpH. K., SinhN. P., TuấnT. V., TuấnN. M., và HàT. M., “Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phục hồi chức năng sau đột quỵ não tại thành phố Thái Nguyên ”, YDLS, vol 13, số p.h 4, tháng 10 2018.