[1]
LamN. Đức và ĐàoL. T. A., “So sánh tác dụng không mong muốn của gây tê ngoài màng cứng bằng hỗn hợp ropivacain - fentanyl với bupivacain - fentanyl để giảm đau trong chuyển dạ đẻ”, YDLS, vol 13, số p.h 4, tháng 10 2018.