[1]
TâmH. T. X., VânB. T., và ÁnhT. N., “Hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân vảy nến: Một nghiên cứu so sánh”, YDLS, vol 13, số p.h 4, tháng 10 2018.