[1]
QuốcN. V. và MinhN. Đức, “Hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai đơn thuần thể hàn thấp bằng xông thuốc kết hợp vận động trị liệu”, YDLS, vol 13, số p.h 4, tháng 10 2018.