[1]
HàoN. T. và HoàngN. V., “Yếu tố nguy cơ tim mạch trên bệnh nhân vảy nến”, YDLS, vol 13, số p.h 4, tháng 10 2018.