[1]
TâmH. T. X., VânB. T., và ÁnhT. N., “Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân vảy nến có hội chứng chuyển hóa”, YDLS, vol 13, số p.h 4, tháng 10 2018.