[1]
HảiL. T., “Nghiên cứu giá trị dấu ấn sinh học DKK1 và HBx-LINE1 trong chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư biểu mô tế bào gan”, YDLS, vol 13, số p.h 4, tháng 10 2018.