[1]
HùngN. X. và PhươngN. T., “Kết quả điều trị rò hậu môn phức tạp tại Bệnh viện Việt Đức ”, YDLS, vol 13, số p.h 3, tháng 6 2018.