[1]
Hồng AnhT. và Đình CẩmT., “Khảo sát mối liên quan giữa kiểm soát huyết áp với tình trạng hoạt động chức năng ở người cao tuổi”, YDLS, vol 15, số p.h 4, tháng 4 2020.