[1]
Văn Chủ N., “Nhận xét đặc điểm lâm sàng của ung thư vú type phân tử lòng ống ”, YDLS, vol 15, số p.h 4, tháng 4 2020.