[1]
Văn SơnT., Đăng MạnhN., Thanh Quyên Đào, Thị Kim Phương N., và Hữu SongL., “Giá trị của kiểu gen trong xác định Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem gây nhiễm khuẩn huyết ”, YDLS, vol 15, số p.h 4, tháng 4 2020.