[1]
Trường GiangN. và Trung KiênN., “Rối loạn đông máu và mối liên quan với độ nặng ở bệnh nhân đa chấn thương”, YDLS, vol 15, số p.h 4, tháng 4 2020.