[1]
Thị Khánh TườngT., “So sánh tỷ lệ tiệt trừ Helicobacter pylori của phác đồ 4 thuốc chứa levofloxacin với phác đồ 3 thuốc chứa levofloxacin ở bệnh nhân thất bại với phác đồ 3 thuốc chuẩn ”, YDLS, vol 15, số p.h 4, tháng 4 2020.