[1]
Đình CẩmT. và Tiến Trọng NghĩaH., “Tương quan giữa đặc điểm lâm sàng với bất thường phản xạ H trên điện cơ ở bệnh nhân đau rễ thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm”, YDLS, vol 15, số p.h 4, tháng 4 2020.