[1]
Đặng Phương ChiB. và Đặng Minh TríB., “Nghiên cứu mối liên quan giữa giai đoạn bệnh, AFP, AFP-L3, siêu âm, CT xoắn ốc 3 thì với dấu ấn HBsAg ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan ”, YDLS, vol 15, số p.h 4, tháng 4 2020.