[1]
Văn LuậnP., Đình TiếnN., Minh HảiN., Thị DuyênT., và Thị ThanhB., “Điều trị ung thư biểu mô tuyến của phổi giai đoạn tiến xa đột biến gen EGFR dương tính bằng gefitinib”, YDLS, vol 15, số p.h 4, tháng 4 2020.