[1]
Ngọc QuangP. M. và Minh ThắngD., “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học của polyp tâm vị-thực quản”, YDLS, vol 15, số p.h 4, tháng 4 2020.