[1]
LệV. T. và Đức HảiN., “Đánh giá mối liên quan giữa tổn thương cơ quan đích và biến thiên huyết áp 24 giờ ở bệnh nhân > 60 tuổi bị tăng huyết áp”, YDLS, vol 15, số p.h 4, tháng 4 2020.