[1]
Trường SơnP., “Nghiên cứu đặc điểm điện sinh lý và kết quả triệt đốt ngoại tâm thu thất nguyên phát đường ra thất phải”, YDLS, vol 15, số p.h 4, tháng 4 2020.