[1]
Văn Chiến Đỗ, Thành HuyN., và Nguyên SơnP., “Bệnh tim mạch trong đại dịch COVID-19 ”, YDLS, vol 15, số p.h 4, tháng 4 2020.