[1]
ĐôngP. N., NgaD. M., CungL. X., và NgânN. Đình, “Vai trò của phẫu thuật rửa mủ tiền phòng trong chẩn đoán và điều trị viêm loét giác mạc”, YDLS, vol 13, số p.h 3, tháng 6 2018.