[1]
HươngN. T. K. và DoanhL. H., “Hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân vảy nến trẻ em tại Bệnh viện Da liễu Trung ương”, YDLS, vol 13, số p.h 6, tr 39-45, tháng 11 2020.