[1]
HưngN. V., Tuấn Đào T., Anh Đoàn H., ViệtN. T., TrọngN. T., và ThanhH. C., “Mô tả đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi các khối u, nang lành tính vùng hạ họng thanh quản bằng Coblator II”, YDLS, vol 19, số p.h 2, tháng 12 2023.