[1]
TríT. Đức, HiếuT. H., HảiL. N. Đình, ThúyP. N., LộcN. T., và ThảoP. T., “Giá trị thang điểm PNED trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá trên không do dãn tĩnh mạch tại Bệnh viện Nhân dân 115 ”, YDLS, vol 19, số p.h 1, tháng 2 2024.