[1]
TrởC. V. và SươngN. M., “Đánh giá hiệu quả điều trị nấm móng do vi nấm sợi bằng laser CO2 vi điểm phối hợp với clotrimazole thoa tại chỗ”, YDLS, vol 15, số p.h 2, tháng 2 2020.