[1]
HoàiN. T., BàngM. H., và TrungN. T., “Đối chiếu hình ảnh nội soi với kết quả mô bệnh học của polyp đại trực tràng”, YDLS, vol 14, số p.h 3, tháng 3 2020.