[1]
MinhH. Đức, BìnhN. V., Quý T. V., TúP. V., Việt P. K., và TuấnT. Q., “Đánh giá kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị sỏi san hô bán phần”, YDLS, vol 14, số p.h 6, tháng 8 2019.