[1]
PhúcP. H., Kham T. Q., và HàL. T. T., “Đánh giá kiến thức và thực hành của người bệnh về chăm sóc sức khỏe răng miệng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, năm 2019”, YDLS, vol 14, số p.h 6, tháng 10 2019.