MinhP. N., Nghĩa Đinh V. và SơnN. T. (2019) “Nghiên cứu giải phẫu định khu nhánh thái dương của dây thần kinh mặt ở người Việt trưởng thành”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/96 (Truy cập: 1Tháng Chạp2021).