HạnhT. T. H., Vân T. C., HằngP. T. M., Thành Đặng T. và Em Đặng V. (2019) “Nghiên cứu nồng độ kẽm và đồng trong huyết thanh bệnh nhân vảy nến đỏ da toàn thân”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/95 (Truy cập: 8Tháng Chạp2021).