TrungN. Đình, TốtN. H., ThạchN. C., HinhQ. X. và AnhT. D. (2019) “Giá trị của cystatin C trong chẩn đoán sớm tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/93 (Truy cập: 28Tháng Mười-Một2021).