HuyN. Q. và KhươngK. V. (2019) “Nghiên cứu điểm thuốc vận mạch - cường tim sau phẫu thuật thay van hai lá”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/91 (Truy cập: 4Tháng Chạp2021).