ThụV. Đức, Bích N. N. và Tuấn N. A. (2019) “Kết quả sớm phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật và tán sỏi điện thủy lực điều trị sỏi đường mật chính”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/90 (Truy cập: 28Tháng Giêng2022).