DựN. N., KínhN. Q. và ThùyL. Q. (2019) “Đánh giá mối tương quan và sự phù hợp của PaCO2 với PcvCO2 và EtCO2 ở bệnh nhân sau mổ tim mở tại Bệnh viện Việt Đức”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/89 (Truy cập: 8Tháng Chạp2021).