TrungN. Đình, TốtN. H., NhậtN. Đức, NgaD. T. và AnhT. D. (2019) “Đánh giá giá trị một số thang điểm dự báo tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/86 (Truy cập: 3Tháng Chạp2021).