ThànhB. Đức, SơnN. H., HùngP. N. và Quý N. T. (2019) “Nghiên cứu vai trò của NT-proBNP huyết thanh trong chẩn đoán suy tim cấp sau phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/85 (Truy cập: 8Tháng Chạp2021).