Việt Đào Q., BìnhN. T. và NgaN. T. P. (2019) “Nghiên cứu mối liên quan giữa mật độ xương, tỷ lệ loãng xương với một số đặc điểm ở đối tượng thừa cân, béo phì”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/84 (Truy cập: 1Tháng Chạp2021).