TrungN. T. T., Hà L. N. và GiangP. T. (2019) “Nghiên cứu tình trạng rối loạn đồng bộ thất trái bằng xạ hình GSPECT ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim ”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/70 (Truy cập: 28Tháng Mười-Một2021).