HoàngN. H., TrungN. Q., DungN. T. K. và HàL. N. (2019) “Mối liên quan giữa SUVmax với hình thái tổn thương di căn xương trên 99mTc-MDP SPECT/CT ở bệnh nhân ung thư”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/69 (Truy cập: 8Tháng Chạp2021).