Tuấn Nghĩa Đặng, Văn NamN., Anh HảiV., Việt AnhL., Thanh BìnhT., Công Hiếu Đặng và Xuân BộT. (2020) “Tổn thương động mạch vú trong sau chấn thương ngực kín: Báo cáo một trường hợp”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(8). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/682 (Truy cập: 28Tháng Giêng2022).